Visoka pesem je eden izmed vrhuncev svetopisemske poezije. Je edina, tako rečeno, erotična poezija v Bibliji, ki preko prispodob in metafor opisuje intimno razmerje med dvema ljubimcema. Skozi stoletja so različne skupine prišle do različnih razlag tega besedila. Nekateri so vzeli besedilo dobesedno, ter ga brali kot erotično poezijo, drugi so garazlagali alegorično. Ljubezen med moškim in žensko so videli le kot odsev globlje in višje resničnosti – kot ljubezen Boga do njegove »izvoljenke«, izraelskega ljudstva. Kasneje so kristjani prvih stoletij posodobili rabinsko razlago, tako da so Boga (JHVH) večinoma zamenjali s Kristusom in Izraelce s krščansko skupnostjo – Cerkvijo.

Ne glede na to kakšen pristop privzamete pri branju te Božje knjige, je glavno sporočilo LJUBEZEN, pa naj bo med Bogom in človekom ali med dvema zaljubljencema zelo jasno:

Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli! (Visoka pesem 2,7 in 3,5)