Zgodba sodnikov se prične po Jozuetovi smrti. Nova generacija ne pozna Gospoda in se zato obrne proč od njega. Ker ima Bog, kot nebeški Oče usmiljenje, jim pošilja sodnike, ki jih rešujejo iz rok sovražnikov ter jih vodijo nazaj k Bogu. Knjiga nam predstavi dvanajst sodnikov, ki pomagajo Izraelu. Nekateri so samo omenjeni na kratko, drugi, bolj znani (Debora, Gideon, Samson) pa dobijo več pozornosti. Celotna knjiga je za nas povzeta v začetnih vrsticah drugega poglavja:

Kadar koli jim je GOSPOD obudil sodnike, je bil GOSPOD s sodnikom in reševal jih je iz rok njihovih sovražnikov vse sodnikove dni. Kajti milo se je storilo GOSPODU zaradi njihovega stokanja pred njihovimi zatiralci in napadalci. Ko pa je sodnik umrl, so se vrnili na staro pot in delali huje od svojih očetov. Hodili so za drugimi bogovi, jim služili in jih molili. Niso opustili svojega početja in svoje napačne poti. (Sodniki 2,18-19)