Pismo Efežanom je načeloma sestavljen iz dveh delov. V prvem delu pisma (poglavja 1–3) Pavel govori o Cerkvi kot o dovršitvi Božjega načrta. Začne se z blagoslovom in molitvijo za vernike, da bi prejeli razsvetljenje Boga, ki se preliva v slavljenje Kristusa kot poglavarja vesoljstva in glave Cerkve. Poglavje 2 opisuje neskončno novost, ki je nastopila v Kristusu in zaradi njega; kar je bilo mrtvo, je oživelo, kar je bilo razdeljeno in odtujeno, se je zedinilo in spravilo. Odrešenje po milosti dosega vsakogar in nepričakovano združuje vse ljudi v Kristusu; med Judi in poganskimi narodi ni več pregrade in njihova sprava naznanja spravo vsega vesoljstva. Poglavje 3 odkriva Pavlovo mesto v Božjem načrtu. Prvi del Efežanom se sklene s častilno molitvijo, ki opeva neizmerno Kristusovo ljubezen.

Drugi del (poglavja 4–6) sestoji iz spodbud in opominov. Apostol vabi kristjane, naj živijo v edinosti. Navodila, ki sledijo, vabijo vernike, naj oblečejo Kristusa, posnemajo Boga in stopijo iz teme v svetlobo, ter tako preidejo od starega načina življenja k novemu. Poda tudi navodila za zakonski stan, ravnanje z otroki, ter vedenje na delu. V zadnjem poglavju se osredotoči na duhovno bitko, ki nevidno poteka v naših življenjih, ter poda napotke kako se naj z njo soočimo. Pismo se konča s spodbudo k molitvi in končnim pozdravom.

Za enkratno predstavljen pregled celotnega pisma, smo dodali kratek, jedrnat in izredno poučen posnetek, ki ga je pripravil Bible Project. V kolikor predvajate posnetek tukaj, so zraven vključeni slovenski podnapisi.

Pregled: Pismo Efežanom

Povzetek pisma Efežanom, ki ga je pripravil Bible Project.

Pismo Efežanom je prav tako učil Aleš Lajlar v letu 2018. Pogledate ali prisluhnete lahko njegovim učenjem na spodnjih povezavah.

Efežanom, poglavje 1, prvi del
Pismo Efežanom 1:1-3
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 14. oktobra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 1, drugi del
Pismo Efežanom 1:4-14
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 21. oktobra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 1, tretji del
Pismo Efežanom 1:15-23
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 28. oktobra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 2, 1-10
Pismo Efežanom 2:1-10
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 11. novembra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 2,11 - 3,13
Pismo Efežanom 2:11-3:13
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 18. novembra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 3,14 - 21
Pismo Efežanom 3:14-21
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 25. novembra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 4,1 - 6
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 2. decembra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 4, 7-16
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 9. decembra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 4, 17-32
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 16. decembra, 2018 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 5, 1-5
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 6. januarja, 2019 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 5, 6-20
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 13. januarja, 2019 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 5,21 -6,9
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 21. januarja, 2019 (Nedeljsko bogoslužje).
Efežanom, poglavje 6, 10-24
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 3. februarja, 2019 (Nedeljsko bogoslužje).
Pomembnost molitve - Efežanom 6
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. februarja, 2019 (Nedeljsko bogoslužje).