Glavna misel Jozuetove knjige je povzeta v enem stavku, ki ga Bog spregovori Jozuetu kar štirikrat v prvem poglavju, ko reče:

Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj GOSPOD, tvoj Bog. (Jozue 1,9)

Odločen, da popolnoma zaupaš Bogu, ko te vodi v bitko za obljubljeno deželo in krepak, da boš vse, kar ti je Bog naročil vestno izpolnjeval. Jozuetova knjiga je za novozaveznega kristjana čudovit vodnik o tem, kako živeti polnost krščanskega življenje, ki ga napolnjuje Sveti Duh. S simboličnim krstom Svetega Duha, ko prečkajo reko Jordan, do neverjetnih zmag, ki jih ljudstvo po svoji moči ne bi nikoli doseglo in zasedanja dežele po veri, tako kot tudi mi danes po veri stopamo v nove vloge in darove Svetega Duha.

Na koncu knjige vidimo Jozueta, ki poziva svojo in tudi naslednje generacije, ko jim pove:

“Izberite si danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili GOSPODU.” (Jozue 24.15)

Bodi krepak in odločen
Jozue 1:1-2:24
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 5. januarja, 2014 (Nedeljsko bogoslužje).
Prečkanje reke Jordan
Jozue 3:1-5:12
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 12. januarja, 2014 (Nedeljsko bogoslužje).
Zavzetje mesta Jerihe in Aja
Jozue 5:13-8:35
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 19. januarja, 2014 (Nedeljsko bogoslužje).
Osvajanje dežele z Božjo pomočjo
Jozue 9:1-12:24
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 26. januarja, 2014 (Nedeljsko bogoslužje).
Razdelitev obljubljene dežele
Jozue 13:1-19:51
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 2. februarja, 2014 (Nedeljsko bogoslužje).
Jaz in moja hiša pa bomo služili GOSPODU.
Jozue 20:1-24:33
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 9. februarja, 2014 (Nedeljsko bogoslužje).