Knjiga Izaije je izredno kompleksna knjiga in danes obstaja veliko različnih mnenj o avtorstvu in nastanku knjige. Mi smo se držali tradicionalne razlage, ki zagovarja, da gre za delo enega avtorja, preroka Izaija, ki je živel v 8. in 7. st. pr. Kr. Po tej razlagi je knjigo mogoče razdeliti na dva dela:

1. Poglavja 1–36 govorijo o Izaijevi sodobnosti; ker prerok v teh poglavjih predvsem razkrinkava greh in opozarja na Božjo kazen, jih nekateri imenujejo »Knjiga sodbe«.

2. Poglavja 40–66 so izraz prerokovega vpogleda v prihodnost, ko bo Božje ljudstvo odpeljano v Babilon in ko se bo vrnilo od tam (podobno kot je tudi dobršen del knjige Razodetja preroško uzrtje prihodnosti). Glede na vsebino bi bilo ta del mogoče poimenovati »Knjiga tolažbe«.

Vmes pa najdemo poglavja 36–39, ki so smiseln zgodovinski dodatek. Ta zaključuje prvi del knjige in napoveduje drugega (prim. napoved Babilonskega ujetništva v 39,6).

Božja sodba in rešitev.
Izaija 1:1-19
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. septembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Vizija božjega prestola in klic Boga.
Izaija 1:20-8:23
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 17. septembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Kdo je ta obljubljeni Emanuel?
Izaija 9:1-12:6
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 24. septembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Grožnja vsej zemlji zaradi napuha.
Izaija 13:01-24:23
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 1. oktobra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Smrt ni zadnja postojanka.
Izaija 24:5-27:13
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 8. oktobra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Bog si želi naša srca, ne samo besede.
Izaija 28:1-31:9
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 15. oktobra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Nebeško kraljestvo je že na zemlji.
Izaija 32:1-35:10
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 22. oktobra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Božja pomoč v naših bitkah.
Izaija 36:1-39:8
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 29. oktobra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Drugi del - Božji služabnik in Božja veličina
Izaija 40:1-49:6
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 5. novembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Ali slišite božji glas ali ne?
Izaija 49:6-52:12
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 12. novembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Končni spev o božjem Služabniku.
Izaija 52:12-53:15
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 19. novembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Božja beseda je živa in dejavna.
Izaija 54:1-55:11
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 26. novembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Upanje, ki ne razočara.
Izaija 56:1-61:11
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 3. decembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Božji mir, ki ga lahko imamo danes.
Izaija 62:1-66:24
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. decembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).
Post, ki si ga želi Bog.
Izaija 58:1-14
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 18. decembra, 2017 (Nedeljsko bogoslužje).