Knjiga z imenom Estera je dobila naslov na podlagi mlade Judinje, ki je bila med izgnanci in je postala perzijska kraljica. Na besedo svojega strica Mordohaja je posredovala pri kralju za rešitev judovskega naroda, ki mu je grozilo uničenje. Tega dogodka so se spominjali vsako leto ob prazniku purím, to je ob prazniku žrebov – v spomin na žrebanje, s katerim je nasprotnik Judov Hamán določil datum uničenja Judov.