5. Mojzesova knjiga je poimenovana Devteronomij, kar v prevodu pomeni »druga postava.« Celotna knjiga je namenjena zadnjemu govoru, ki ga ima Mojzes pred Izraelskim ljudstvom. Želi jim podati še zadnje napotke in jih spomniti na določila in zakone, ki jim jih je podal Gospod, da jih izpolnjujejo. Na začetku knjige se spominja vsega, kar je Bog že naredil in spodbuja ljudstvo naj imajo vero v Boga, saj jih bo pripeljal v obljubljeno dežele. Od poglavja 12 do 26 imamo ponovitev zakonov in določil o katerih smo brali v prejšnjih knjigah. Na koncu pa je Mojzesovo slovo, blagoslov vseh plemen, znano pesem ter postavitev Jozueta kot naslednjega voditelja.