4. Mojzesova knjiga, poimenovana Numeri, je dobila ime zaradi dveh štetij ljudstva, ki se zgodita na začetku knjige in v 26 poglavju. Knjiga obsega kar devetintrideset let potovanja Izraelcev skozi puščavo na poti proti obljubljeni deželi, tako je kronološko najdaljša izmed vseh Mojzesovih knjig. Velik del knjige je namenjen vojskovanju in ureditvi Izraelske vojske, saj je vojskovanje omenjeno več kot 50x v knjigi in samo nekje 25x v preostalih štirih Mojzesovih knjigah.

Izraelski rabini knjigo poimenovali tudi knjiga pritoževanja, saj nenehno vidimo ljudstvo, kako se pritožuje Bogu in se njemu in vodstvu, ki ga je Bog postavil. Najbolj znamenit upor najdemo v šestnajstem poglavju – nanj se sklicuje tudi Nova Zaveza – Korahov upor.