3. Mojzesova knjiga, Levitik – kar pomeni “sodeleževati z leviti”, nam razodeva kako so duhovniki leviti opravljali svoje obrede pri žrtvovanju in kako so kot narod Izraelci z določili in predpisanimi običaji slavili svojega Boga, ki jih je izpeljal iz sužnosti v Egiptu.

Za nas ljudi je to danes tuje, saj je to za nas večkrat samo stara postava s predpisi glede žrtvovanja živali, katerih žrtve pa niso nikoli mogle narediti ljudi popolnih pred Bogom. Toda Jezus sam je rekel, da ni prišel da bi izničil postavo, temveč da bi jo dopolnil. Tako so ti običaji in predpisi vedno nakazovali k boljši in edini žrtvi, smrti našega Gospoda jezusa Kristusa na križu. Samo Jezusova žrtev nas dela svete in brezmadežne pred našim Bogom.