Druga Mojzesova knjiga ali Eksodus, kar v prevodu pomeni IZHOD, opisuje izhod izraelskega naroda, ki je v 430 letih suženjstva zrastlo v nekaj milijonsko ljudstvo. Bog pokliče Mojzesa, da izpelje ljudstvo in potem vodi v obljubljeno deželo, ki jim jo pripravil Bog. Vendar pot ni kratka, saj se ljudstvo upira in tako se začne njihovo potovanje po puščavi.