1. Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. V tej prvi knjigi Svetega pisma resnično beremo o začetku vsega. Začetek vesolja, zemlje, vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved Odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture in pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo Izrael.

V začetku je Bog!
1. Mojzesova knjiga 1:1
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 6. januarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Bog je stvarnik vsega
1. Mojzesova knjiga 1:2-31
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 13. januarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Stvarjenje človeka in njegov padec
1. Mojzesova knjiga 2:1-31
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 20. januarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Degradacija človeka in družbe brez Boga
1. Mojzesova knjiga 4:1-6:22
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 27. januarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Vesoljni potop, rešitev Noeta
1. Mojzesova knjiga 7:1-11:32
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 3. februarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Abram, mož vere in zaveza z Bogom
1. Mojzesova knjiga 12:1-16:16
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. februarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Božja sodba nad Sodomo in Gomoro
1. Mojzesova knjiga 17:1-19:38
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 17. februarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Rojen sin obljube, Izak – prispodoba Jezusa
1. Mojzesova knjiga 20:1-24:67
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 24. februarja, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Izakova dva sinova, Ezav in Jakob
1. Mojzesova knjiga 25:1-27:46
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 3. marca, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jakob v Haranu, služi Labanu za dve ženi
1. Mojzesova knjiga 28:1-31:54
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. marca, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jakob se sreča z Bogom in bratom Ezavom
1. Mojzesova knjiga 32:1-36:43
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 17. marca, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jožef, sanjač in razlagalec sanj
1. Mojzesova knjiga 37:1-41:57
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 24. marca, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Uresničitev sanj, bratje se klanjajo Jožefu
1. Mojzesova knjiga 42:1-45:28
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 7. aprila, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jakob blagoslovi Faraona – večje blagoslavlja nižje
1. Mojzesova knjiga 46:1-49:33
Prisluhni ali prenesi učenje
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 14. aprila, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).