Knjigi kraljev sta nadaljevanje Samuelovih knjig in zajemata dolgo obdobje Izraelove zgodovine. Najstarejši dogodki, zadnji dnevi Davidovega življenja, segajo približno v leto 972 pr. Kr., zadnje dejanje, pomilostitev kralja Jojahína, pa v leto 561 pr.Kr.

V 1. knjigi kraljev spoznamo Davidovega sina Salomona, njegov neverjeten začetek vladanja in kmalu zatem žalosten padec, ko obrne svoje srce k drugim bogovom. Čeprav v knjigi beremo o življenjih kar nekaj kraljev, so pa v ospredju tudi Božji preroki, ki so ključen del Izraelove zgodovine. Tako je veliko besedila namenjenega preroku Eliji in njegovi vlogi v razvoju Izraelske države.