O učenju

“Zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rastli v odrešenje ” I Pet. 2:2
Dobro učenje iz Svetega pisma je bistvenega pomena za razvoj zdravega krščanskega življenja. Ko se nekdo odloči, da bo veroval v Kristusa, je ta oseba ponovno rojena in postane Božji otrok. Ker smo njegovi otroci, si on želi, da bi rastli in postali zreli kristjani. Duhovna “hrana”, ki nam jo je dal, je Sveto pismo.

 

“Vse pismo je navdihnjeno od Boga …” 2 Tim. 3:16
Kaj je Božja beseda? Kristjani verjamemo, da je Sveto pismo navdihnil Bog ter da predstavlja avtoriteto v življenju vernika. V Svetem pismu je 66 posameznih knjig, ki jih je napisalo več kot 40 avtorjev (ki prihajajo iz različnih okolij) na treh kontinentih, v treh različnih jezikih, v časovnem obdobju 1500 let. Toda Sveto pismo ostaja enotna knjiga od začetka do konca – začne se stvarjenjem in človekovim padcem, konča se z Božjo načrtno obnovitvijo vseh stvari, vmes pa opisuje, kako si Bog s svojo milostjo in ljubeznijo prizadeva imeti razmerje s človeštvom. Sveto pismo je razdeljeno na dva dela. Stara zaveza nam govori o pripravah na prihod Jezusa Kristusa, Nova zaveza pa govori o Jezusovem prihodu, njegovem življenju in poslanstvu ter o rasti cerkve v prvih desetletjih po Kristusovi smrti in vstajenju.

 

“Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.” Ps. 119:105
Zakaj proučujemo Božjo besedo? Veliko ljudi verjame, da je Sveto pismo starodavna knjiga, ki jo je težko razumeti ter jo zato pustijo ležati nekje na polici. Toda Bog nam je dal Sveto pismo, da bi lahko izvedeli, kdo je on, ter da bi rastli v razmerju z njim. V Krščanski cerkvi Kalvarija Sveto pismo proučujemo od knjige do knjige, od poglavja do poglavja in od vrstice do vrstice, ker želimo poskrbeti, da razumemo in razlagamo Sveto pismo glede na njegov izvirni pomen. Ne želimo imeti le pravilno teološko razumevanje Božje besede, temveč želimo dovoliti Bogu, da nam govori skozi svojo besedo, da bi jo lahko praktično aplicirali v svojem vsakdanjem življenju.

 

“ Človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust.” 5. Moj. 8:3
Kaj je učinek Božje besede? Če kristjani proučujemo in razumemo Božjo besedo, bomo rastli v veri in razumevanju Boga in razmerja, ki ga on želi imeti z vsakim posameznikom. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo (2. Timotej 3:16, 17). Božja beseda lahko seže globoko v človeška srca, da jih izzove in spremeni. Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca (Hebrejcem 4:12). Božja beseda se prav tako mora uporabljati kot močno orožje v boju proti izzivom in skušnjavam, ko živimo za Boga v padlem svetu. Vzemite meč Duha, kar je Božja beseda (Efežanom 6:17).