O slavljenju

“Vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Aleluja!“ Psalm 150:6
Ustvarjeni smo bili z notranjo željo po tem, da slavimo in se izražamo svojemu Stvarniku. Opazimo lahko, da vsak narod, pleme in kultura na tem planetu opravlja neko obliko slavljenja. Kristjani smo spoznali Boga zaradi milosti in odpuščanja Jezusa Kristusa in ga slavimo. Eden izmed načinov, kako ga slavimo, je petje hvalnic in pesmi slavljenja. Petje teh pesmi iz srca pogosto imenujemo slavljenje.

 

“… Pridite predenj z vriskanjem … Pridite k njegovim vratom z zahvalo, v njegove dvore s hvalnico …” Psalm 100:2, 4
Večina cerkvenih srečanj je razdeljenih na dva dela: petje duhovnih pesmi in učenje Svetega pisma. Čas z glasbo in petjem se imenuje slavljenje. To je čas pripravljanja naših src, da se srečamo z Bogom, proučujemo Sveto pismo in slišimo, kaj nam Bog želi povedati skozi svojo Besedo. Živimo v svetu, polnem motenj, ki odvračajo našo pozornost od Boga, zato želimo s slavljenjem pripraviti svoja srca in se ponovno osredotočiti na Gospoda. Ko pojemo pesmi o njem, o njegovem značaju in o njegovem delu v naših življenjih, se bolje osredotočimo in poslušamo ter sprejemamo stvari, ki so duhovnega pomena. Ko mu torej odpremo svoja srca, se nas lahko dotakne, nam služi in nas duhovno okrepča.

 

“Po njem torej Bogu neprenehoma prinašajmo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo njegovo ime.” Hebrejcem 13:15
Slavljenje je prav tako priložnost, ko lahko Bogu damo čast, ki pripada njegovemu imenu. Ni ničesar praktičnega ali materialnega, kar lahko ponudimo Bogu, toda ko mu pokažemo svojo predanost in mu odpremo svoja srca, mu damo nekaj, kar mu je dragoceno. S svojimi pesmimi Boga slavimo in se mu zahvaljujemo. Ko se mu zahvaljujemo, mu izkazujemo svojo hvaležnost za vse, kar je storil. Ko pa ga slavimo, oznanjamo, kdo Bog je, oznanjamo njegov čudoviti značaj in nespremenljivo slavo. Ko slavimo, si jemljemo čas, da priznavamo Boga in mu izkazujemo slavo kot daritev.

 

“… Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.”  Romans 12:1
Petje pesmi je le del tega, kar pomeni slaviti. Kot kristjan si želim, da bi bil Bog počaščen z vsakim delom mojega življenja. Torej vsak del mojega življenja postane način slavljenja Boga. Ko sem poslušen njegovi Besedi, ko živim sveto življenje, ko sprejemam pobožne odločitve v svojem osebnem življenju, ko mu predajam svoje finance, ko govorim na način, ki časti Boga, ko uporabljam svoje darove in talente za Gospodovo slavo … To so vse načini, kako lahko slavim Boga in častim njegovo ime.