uvodna_numeri_735x490
4 Mojzesova knjiga, poimenovana Numeri, je dobila ime zaradi dveh štetji ljudstva ki se zgodita na začetku knjige in v 26 poglavju. Knjiga obsega kar devetintrideset let potovanja Izraelcev skozi puščavo na poti proti obljubljeni deželi, tako je kronološka najdaljša izmed vseh Mojzesovih knjig. Velik del knjige je namenjen vojskovanju in ureditvi Izraelske vojske, saj je omenjeno vojskovanje več kot 50x v knjigi in samo nekje 25x v preostalih štirih Mojzesovih knjigah. Prav tako, pa so Izraelski rabini knjigo poimenovali z drugim imenom, knjiga pritoževanja, saj nenehno vidimo ljudstvo, kako se pritožuje Bogu in upira Njemu in vodstvu, ki ga je Bog postavil. Najbolj znamenit upor najdemo v šestnajstem poglavju, saj se tudi na njega sklicuje Nova Zaveza – Korahov upor.