Kaj verujemo

Srečanja:

Razlog za naša srečanja je osebno razmerje z Bogom, ki temelji na slavljenju, molitvi in učenju Svetega Pisma. V času poučevanja Svetega Pisma ne dovolimo uporabe daru jezikov ali prerokovanja, ker ne verjamemo, da bi Sveti Duh zmotil samega sebe. V ta namen imamo posebna srečanja, kjer se ti duhovni darovi lahko uporabljajo.

Duhovni darovi:

Verjamemo v duhovne darove, navedene v Svetem Pismu, in da so veljavni danes, če se le izvajajo po navodilih Svetega Pisma. Kot kristjani moramo hrepeneti po najboljših duhovnih darovih in njihovem izvajanju iz ljubezni, za izgraditev Kristusovega telesa (cerkve). Verjamemo, da je ljubezen osrednjega pomena in da je vsaka uporaba duhovnih darov brez ljubezni brez kakršne koli vrednosti.

Sveta trojica:

Verjamemo, da je Bog večno navzoč v treh različnih osebah: kot Oče, Sin in Sveti Duh. Verjamemo, da je Bog Oče oseben, vzvišen in neodvisen stvarnik vsega ter da je Jezus Kristus popolnoma Bog in popolnoma človek, ki ga je rodila devica, da je živel brezgrešno življenje, umrl na križu v zameno za naše grehe, telesno vstal od mrtvih s močjo Svetega Duha in se povzpel nazaj v nebesa, kjer večno živi in posreduje za nas. Sveti Duh je popolnoma Bog, ni brezosebna sila, temveč je dejaven in prisoten v naših življenjih. Vodi nas v spoznanje resnice, je naš tolažnik in pomočnik.

Cerkev:

Verjamemo, da bi cerkveno delovanje in upravljanje moralo biti preprosto, ne pa zapletena birokracija. Prav tako dajemo prednost Svetemu Duhu in njegovim prizadevanjem, ne pa svojim osebnim namenom.

Beseda cerkev v izvirniku pomeni skupnost ljudi. Torej ko govorimo o cerkvi, imamo v mislih  vernike, ki se srečujejo, ne pa stavbo, v kateri se srečujemo.

Poučevanje:

Sveto Pismo učimo tako, da se lahko uporabi v posameznikovem življenju in ga vodi do globljega spoznanja Jezusa Kristusa.

Sveto Pismo:

Verjamemo v temeljni nauk evangeličanskega krščanstva in v nezmotljivost Svetega Pisma. Prav tako verjamemo, da je celotno Sveto pismo, Stare in Nove zaveze, navdihnjena in nezmotljiva Božja Beseda.

Jezusov drugi prihod:

Verjamemo, da se bo Jezus Kristus vrnil osebno, da bodo drugi prihod ljudje lahko videli in da se bo zgodil pred tisočletnim vladanjem, ki ga opisuje Sveto Pismo. Vrnil se bo s svojimi svetimi in bo ustanovil kraljestvo, ki mu ne bo konca. Verjamemo, da je Jezus po tem, ko je šel v nebesa, na zemljo izlil svojega Svetega Duha, ki je vernikom omogočil, da izpolnjujejo njegovo zapoved, naj oznanjajo evangelij celemu svetu. Ta zapoved velja za vse vernike danes.

Slavljenje:

Verjamemo, da mora biti slavljenje Boga duhovno; torej smo prilagodljivi in dovolimo Svetemu Duhu, da usmerja naše slavljenje. Veliko prednost dajemo glasbi, saj s petjem in igranjem navzven kažemo, kar čutimo v srcu. Prav tako verjamemo, da mora slavljenje biti razumno: torej poudarjamo pomen učenja Svetega Pisma, skozi katerega nas Bog vodi. Verjamemo, da mora slavljenje Boga obroditi sad. Torej v svojih življenjih iščemo njegovo ljubezen kot največji dokaz, da smo ga v resnici slavili.

Greh:

Verjamemo, da so vsi ljudje po naravi ločeni od Boga in odgovorni za svoje grehe. Toda zveličanje, odrešitev in odpuščanje je ponujeno vsem, po milosti našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko se oseba spreobrne od svojih grehov in sprejme Jezusa Kristusa kot svojega osebnega rešitelja in Gospoda, verujoč, da samo On, Jezus Kristus, rešuje, ta oseba v trenutku postane ponovno rojena (v duhu) in zapečatena s Svetim Duhom. Vsi njegovi/njeni grehi so odpuščeni in ta oseba postane Božji otrok, določen za večno življenje z Bogom v nebesih.

Vnebovzetje:

Verjamemo, da bodo vsi kristjani vzeti v nebo še pred opustošenjem Zemlje, ki ga napoveduje Sveto Pismo.