500Bible-and-CouchSveto pismo nas uči: “Ne zapuščajmo svojega zbora… marveč drug drugega spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan.” (Heb. 10.25). Biti kristjan pomeni bistveno več, kot samo to, da pridemo enkrat na teden v nedeljo v cerkev na bogoslužje. Saj nam Sveto pismo tudi pravi, da je Božja beseda naša duhovna hrana in če bi jedli samo enkrat na teden bi bili zelo sestradani ljudje.  Seveda lahko Sveto pismo beremo sami doma, vendar nas Božja beseda velikokrat spodbuja, da to počnemo skupaj, saj se potem brusimo, kot železo brusi železo (Preg. 27.17). Zato se dobivamo tudi čez teden, da lahko izgrajujemo drug drugega in ostajamo trdni in močni v naši veri.

Hišne skupine so se razvile na podlagi “Koinonie”, ki smo jo imeli vrsto let v cerkvi. Beseda Koinonia, je grška beseda, ki je uporabljena 20-krat v Svetem pismu in se najpogosteje prevaja kot “občestvo”. Prvič jo najdemo v Apostolskih delih 2:42, kjer je zapisan temelj krščanskega druženja: “Bili so (kristjani) stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah.”  Torej prva druženja kristjanov so bila osnovana na hišnih skupinah, kjer so se kristjani zbirali, za preučevanje Božje besede, občestvo ali druženje v Kristusu, da so skupaj tudi kaj pojedli (in tudi obhajali Gospodovo večerjo) ter da so molili. In prav tako tudi potekajo naše hišne skupine. 

Zberemo se, da skupaj preučujemo Božjo Besedo, tako da imamo krajše učenje iz Svetega pisma, nato pa imamo čas, kjer se pogovarjamo o različnih stvareh, ki smo se jih naučili. Tako smo vsi udeleženi v druženje in pogovor, kjer lahko postavljamo vprašanja in skupaj tudi na njih odgovarjamo. Družimo se ob prigrizkih in ponavadi od skodelici kave ter celoten čas zaključimo z molitvijo. 

Imamo pa željo, da bi se več takšnih hišnih skupin razvilo v Celju in njegovi okolici, kjer bi se kristjani lahko družili in res spodbujali drug drugega.