uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Abram, mož vere in zaveza z Bogom
(Genesis 12:1-16:16)

Aleš Lajlar, 10. februar, 2013
Serija učenj: 1. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Abram, mož vere, ki gre v novo deželo, ki mu jo bo Bog pokazal. Prvi koraki vere, sklepanje kompromisov v Egiptu, srečanje z Melkizedekom, rojstvo Izmaela.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Vesoljni potop, rešitev Noeta Božja sodba nad Sodomo in Gomoro »