uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Vesoljni potop, rešitev Noeta
(Genesis 7:1-11:32)

Aleš Lajlar, 3. februar, 2013
Serija učenj: 1. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Vesoljni potop, rešen Noe in njegova družina z živalmi. Zaveza z Bogom, mavrica na nebu. Nova kultura ponovno brez Boga, vendar Bog zmeša jezike na zemlji in ljudje se razkropijo.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Degradacija človeka in družbe brez Boga Abram, mož vere in zaveza z Bogom »