uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Davidov padec z Batšébo in Božje odpuščanje
(2 Samuel 11:1-12:31)

Aleš Lajlar, 26. oktober, 2014
Serija učenj: 2. Samuel , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

V Davidovem življenju sta najbolj poznana dva ključna dogodka. Prvi, za katerega je slišal skoraj vsakdo, je njegova zmaga nad velikanom Goljatom, ki je zasramoval Izraelovega Boga. Tukaj imamo neverjeten primer vere in zaupanja v Boga, tudi ko vse okoliščine nasprotujejo logiki.
Drug dogodek pa ni slaven zaradi velikega uspeha ali vere, ampak zaradi velikega padca, ko je David prešuštvoval z ženo Urijaja. Čeprav je bil Davidov padec velik, je pa še vedno večja Božja milost in odpuščanje, katero je Bog izkazal svojemu služabniku. Sveto Pismo nam tako pravilno kaže Boga, ko izrazi, da je On ljubezen, vendar ne smemo nikoli pozabiti, da je tudi popolnoma pravičen in svet. Zato Bog ni mogel dopustiti, da bi Davidov greh šel mimo neopazno, ampak je David moral nositi posledice svojega greha. Vendar lahko vidimo Davidovo srce, ko se končno pokesa svojega greha v Psalmu 32.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Davidove zmage Upor Davidovih sinov »