uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Drugi sklop zakonov in določb… Gospod si želi, da jih izpolnjuješ in se veseliš v vsem, kar ti je dal.
( 19:1-26:19)

Aleš Lajlar, 8. december, 2013
Serija učenj: Devteronomij , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

mp3

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Izrael naj poišče kraj, kjer bo Gospod naselil svoje ime in tam prebival. Izberi si življenje ali smrt, blagoslov ali prekletstvo! »