uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Izrael naj poišče kraj, kjer bo Gospod naselil svoje ime in tam prebival.
(Deuteronomy 12:1-18:22)

Aleš Lajlar, 1. december, 2013
Serija učenj: 5. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Bog je Izraela preizkušal v puščavi, da ostanejo ponižni in se spomnijo svojih grehov. Drugi sklop zakonov in določb… Gospod si želi, da jih izpolnjuješ in se veseliš v vsem, kar ti je dal. »