uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Resnost greha in božji blagoslov.
(Numbers 5:1-6:27)

Aleš Lajlar, 15. september, 2013
Serija učenj: 4. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Prvo štetje ljudstva in ureditev Izraelskega tabora v podobi križa. Darovanje Bogu, služba duhovnikov in veličastvo Boga. »