uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Darovanje voljnega srca – naše finance pred Bogom in njegovo maziljenje nad nami
(Exodus 35:1-40:38)

Aleš Lajlar, 16. junij, 2013
Serija učenj: 2. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Prelomljena Božja zaveza, pokrita z Božjo milostjo Žrtvovanje Gospodu – Pismo Rimljanom 12.1 »