uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Uresničitev sanj, bratje se klanjajo Jožefu
(Genesis 42:1-45:28)

Aleš Lajlar, 7. april, 2013
Serija učenj: 1. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Lakota je po celem svetu in Izrael pošlje svoje sinove v Egipt po hrano. Jožef naredi serijo preizkusov pri bratih, preden se da prepoznati in reši svojo družino lakote.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Jožef, sanjač in razlagalec sanj Jakob blagoslovi Faraona – večje blagoslavlja nižje »