uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Izakova dva sinova, Ezav in Jakob
(Genesis 25:1-27:46)

Aleš Lajlar, 3. marec, 2013
Serija učenj: 1. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Izaku se rodita dva sinova, Ezav in Jakob. Enega Bog ljubi, drugega sovraži. Jakobova zvijača, s katero si pridobi pravico prvorojenstva in očetov blagoslov.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Rojen sin obljube, Izak – prispodoba Jezusa Jakob v Haranu, služi Labanu za dve ženi »