uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Rojen sin obljube, Izak – prispodoba Jezusa
(Genesis 20:1-24:67)

Aleš Lajlar, 24. februar, 2013
Serija učenj: 1. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Napoved sina obljube, Izaka. Leto za tem je Izak rojen; sledi preizkušnja za Abrahama, da ga žrtvuje na gori. Jasna prispodoba Jezusa in njegove žrtve na gori.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Božja sodba nad Sodomo in Gomoro Izakova dva sinova, Ezav in Jakob »