uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Spletke, umori ter želja po prestolu; Bog pa vedno ostaja zvest.
(2 Kings 8:1-13:25)

Aleš Lajlar, 12. april, 2015
Serija učenj: 2. Kralji , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Kaj je bilo Jezusovo delo na zemlji? (Velikonočno bogoslužje) Konec Izraelovega kraljestva »