uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

Božja sodba nad Sodomo in Gomoro
(Genesis 17:1-19:38)

Aleš Lajlar, 17. februar, 2013
Serija učenj: 1. Mojzesova knjiga , Srečanje: Nedeljsko bogoslužje

Božja zaveza z Abrahamom o narodu, ki bo izšel iz njega. Abrahamovo posredovanje za Sodomo in Gomoro, ki sta na koncu uničeni, vendar je rešen njegov nečak Lot.

Preteklo učenje: Naslednje učenje:
« Abram, mož vere in zaveza z Bogom Rojen sin obljube, Izak – prispodoba Jezusa »