uvodna_geneza_735x490
1 Mojzesovi knjigi se reče tudi Geneza, kar v prevodu pomeni začetek. 1 Mz. knjiga je resnično začetek vsega. Začetek vesolja, zemlje,  vsega, kar vidimo okoli sebe – torej stvarstva. Prav tako je to začetek človeka. Obenem je to začetek greha, torej padec človeka in pa tudi prva napoved odrešenika. Začetek prve civilizacije, jezika, kulture itd. In pa začetek nastajanja novega naroda, ki ga kasneje poimenujemo  Izrael.

V začetku je Bog!
1. Mojzesova knjiga 1:1
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 6. januar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Bog je stvarnik vsega
1. Mojzesova knjiga 1:2-31
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 13. januar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Stvarjenje človeka in njegov padec
1. Mojzesova knjiga 2:1-31
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 20. januar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Degradacija človeka in družbe brez Boga
1. Mojzesova knjiga 4:1-6:22
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 27. januar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Vesoljni potop, rešitev Noeta
1. Mojzesova knjiga 7:1-11:32
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 3. februar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Abram, mož vere in zaveza z Bogom
1. Mojzesova knjiga 12:1-16:16
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. februar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Božja sodba nad Sodomo in Gomoro
1. Mojzesova knjiga 17:1-19:38
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 17. februar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Rojen sin obljube, Izak – prispodoba Jezusa
1. Mojzesova knjiga 20:1-24:67
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 24. februar, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Izakova dva sinova, Ezav in Jakob
1. Mojzesova knjiga 25:1-27:46
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 3. marec, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jakob v Haranu, služi Labanu za dve ženi
1. Mojzesova knjiga 28:1-31:54
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 10. marec, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jakob se sreča z Bogom in bratom Ezavom
1. Mojzesova knjiga 32:1-36:43
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 17. marec, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jožef, sanjač in razlagalec sanj
1. Mojzesova knjiga 37:1-41:57
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 24. marec, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Uresničitev sanj, bratje se klanjajo Jožefu
1. Mojzesova knjiga 42:1-45:28
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 7. april, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).
Jakob blagoslovi Faraona – večje blagoslavlja nižje
1. Mojzesova knjiga 46:1-49:33
Učitelj: Aleš Lajlar, dne: 14. april, 2013 (Nedeljsko bogoslužje).