uvodna_devteronomij_735x490
5 Mojzesova knjiga, poimenovana Devteronomij, kar v prevodu pomeni »druga postava.« Celotna knjiga je namenjena zadnjemu govoru, ki ga ima Mojzes pred Izraelskim ljudstvom. Želi jim podati še zadnje napotke in spomniti na določila in zakone, kater jim je podal Gospod, da jih izpolnjujejo. Na začetku knjige se spominja vsega kar je Bog že naredil in spodbuja ljudstvo naj imajo vero Boga, saj jih bo pripeljal v obljubljeno dežele. Od poglavja 12 do 26 imamo ponovitev zakonov in določil o katerih smo brali v prejšnjih knjigah. In na koncu imamo Mojzesovo slovo, blagoslov na plemeni, znano pasem ter postavitev Jozueta kot naslednjega voditelja.